Przypomnij hasło
Login:
Hasło:

  1. Użytkownik nie może sprzedawać, dzierżawić ani wynajmować aliasów www.

  2. Każdy użytkownik może zarejestrować dowolną liczbę aliasów www pod warunkiem, że rejestracja aliasów jest uzasadniona i użytkownik nie rejestruje kilku aliasów prowadzących do tej samej strony.

  3. Podczas rejestracji użytkownik zobowiązany jest do podania prawidłowego adresu e-mail.

  4. Serwis dl.pl zastrzega sobie prawo do usuwania nieużywanych aliasów oraz do usuwania kont użytkowników, którzy w jakikolwiek sposób działają na szkodę serwisu lub innych użytkowników.

  5. Serwis dl.pl nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie systemu aliasów oraz za treści stron użytkowników.

  6. Czas świadczenia usług serwisu dl.pl jest uzależniony od czasu własności domeny dl.pl.

  7. Warunkiem korzystania z serwisu jest posiadanie dowolnej strony internetowej oraz konta poczty e-mail.

  8. Użytkownik rejestrujący się w serwisie dl.pl wyraża zgodę na otrzymywanie reklam drogą elektroniczną na podstawie ustawy z dn. 18.07.2002 Dz.Ustaw nr 144 wraz z późniejszymi zmianami.

  9. Serwis dl.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje od momentu opublikowania go.